Praha 16.-23.4.2009, Brno 24.-30.4.2009, Olomouc 27.-30.4.2009 Přehlídka současných evropských filmů

Odkaz Ester
Kohoutova snídaně
Boogie
Středa, čtvrtek ráno
Mataharis
Za sklem
Občan Havel
Charitonův sbor
Nic než přízraky
Byl jsem tady
Příběhy hraničářského psa
Arabské noci
Ticho před Bachem
Leo
Sběratelka
Herečky
Pátek nebo jiný den
Dobrý den smutku
Luisina zahrada
Ricky rapper
Malá oprava motoru
Poslední maringotka
Bojovnice
Zeď
Vejce
Hanami
Šťastný nový rok
Navždy, nikdy, nikde
Jeden den v PLR
Láska je všechno
Paříž 36
Severní země
32A

Program

ART

KINO ART, Cihlářská 19, Brno, T: +420 541 213 542, www.bkc.cz/kina pokladna otevřena hodinu před projekcí


32A 25.4. 16:00

STŘEDA, ČTVRTEK RÁNO 25. 4. 18:30

KOHOUTOVA SNÍDANĚ 25. 4. 20:30

LUISINA ZAHRADA 26. 4. 16:00

ODKAZ ESTER 26. 4. 18:30

HANAMI 26. 4. 20:30

VEJCE 27. 4. 16:00

POSLEDNÍ MARINGOTKA 27. 4. 18:30

ARABSKÉ NOCI 27. 4. 20:30

MATAHARIS 28. 4. 16:00

SBĚRATELKA 28. 4. 18:30

BYL JSEM TADY 28. 4. 20:30

BOJOVNICE 29. 4. 16:00

ZA SKLEM 29. 4. 18:30

NIC NEŽ PŘÍZRAKY 29. 4. 20:30

PÁTEK ANEBO JINÝ DEN 30. 4. 16:00

DOBRÝ DEN, SMUTKU 30. 4. 18:30

TICHO PŘED BACHEM 30. 4. 20:30