Praha 16.-23.4.2009, Brno 24.-30.4.2009, Olomouc 27.-30.4.2009 Přehlídka současných evropských filmů

Odkaz Ester
Kohoutova snídaně
Boogie
Středa, čtvrtek ráno
Mataharis
Za sklem
Občan Havel
Charitonův sbor
Nic než přízraky
Byl jsem tady
Příběhy hraničářského psa
Arabské noci
Ticho před Bachem
Leo
Sběratelka
Herečky
Pátek nebo jiný den
Dobrý den smutku
Luisina zahrada
Ricky rapper
Malá oprava motoru
Poslední maringotka
Bojovnice
Zeď
Vejce
Hanami
Šťastný nový rok
Navždy, nikdy, nikde
Jeden den v PLR
Láska je všechno
Paříž 36
Severní země
32A

Dny evropského filmu

Úvod

 

VÁCLAV JEHLIČKA

VÁŽENÍ DIVÁCI,

jsem rád, že u nás existuje festival specializovaný na evropské filmy, a to festival již se šestnáctiletou tradicí. Doba jeho existence prokázala, že mezi americkými blockbustery, kasovními senzacemi, si své diváky nacházejí i evropské filmy, jejichž komerční potenciál je sice slabší, ale o to silnější jsou jejich jiné kvality. Dny evropského filmu tyto filmy vyhledávají a nabízejí divákům možnost shlédnout nejen aktuální produkci zemí, které jsou u nás svou kinematografií známé, ale i těch evropských zemí, o jejichž filmové tvorbě zatím běžný český divák mnoho neví. Díky jim za to. I proto Ministerstvo kultury letos zařadilo Dny evropského filmu mezi oficiální kulturní doprovodné akce českého předsednictví v Radě EU. Přeji Vám zajímavé evropské filmové zážitky.

VÁCLAV JEHLIČKA
ministr kultury

 

 

JÁN FIGEĽ

MILÍ PŘÁTELÉ,

filmy zaujímají zvláštní místo v srdcích lidí, protože jsou nositeli příběhů a dokáží vyvolávat silná citová hnutí, prožívaná skoro tak opravdově, jako by šlo o skutečné události. Díky těmto zvláštním vlastnostem, spolu s nespornou uměleckou a kulturní hodnotou, jsou filmy ideálním prostředkem k poznání sebe sama, k poznání druhých a k navazování dialogu. Vzájemné chápání způsobu bytí, vzájemné poznávání kultur, schopnost se zapojit do sdílení kulturní rozmanitosti je nespornou prioritou Evropské unie.

Festivaly jako tento představují vynikající šanci pro výměnu názorů a pro navazování skutečného mezikulturního dialogu. Jeho program je sám o sobě důkazem životaschopnosti dnešní evropské kinematografie, která přitahuje stále více Evropanů a získává si stále větší respekt v celém světě. Evropská komise ho proto s radostí podporuje. Přeji jeho organizátorům úspěch a jeho divákům mimořádné zážitky z kulturní výměny.

JÁN FIGEĽ
člen Evropské komise pro vzdělávání, odbornou přípravu, kulturu a mládež

 

 

MUDR. PAVEL BÉM

VÁŽENÍ PŘÁTELÉ FILMOVÉHO UMĚNÍ,

Evropský film dnes plní tak trochu úlohu „Popelky“. I přes svou nespornou a vynikající kvalitu stojí, velmi nezaslouženě, ve stínu kinematografie americké. Přitom má přednosti, které jsou nám Evropanům velmi blízké – je civilní, komorní, má myšlenku a zabývá se problémy a otázkami, které tíží nejen Evropu, ale celý svět. Evropská kinematografie nenabízí jen „zabití dlouhé chvíle“, ale skutečný estetický a kulturní zážitek. Přesto filmy starého kontinentu dostávají jen minimum prostoru, aby zaujaly širší diváckou obec. Proto mě těší, že Praha může tuto chybu alespoň částečně napravit a chybějící prostor poskytnout tak vynikající kinematografické události, jako jsou Dny evropského filmu, které dlouhodobě nabízejí skutečně to nejlepší, co na našem kontinentu vzniklo.

Dnům evropského filmu je letos šestnáct let. To je úctyhodný věk, uvážíme-li podmínky a konkurenci takového projektu. Je skvělé vidět, že je tu stále tolik lidí, kteří mají zájem o skutečnou kvalitu, kterým nestačí jen povrchní prožitek, ale chtějí inspiraci, důvody k přemýšlení a diskutování. A je stejně skvělé vědět, že je tu festival, který právě takové potřeby dokáže uspokojit, ať už jde o nabídku filmů nebo diskuse s jejich tvůrci.

Organizátorům Dnů evropského filmu mohu popřát jediné – aby se jejich dílo těšilo stále stejnému zájmu diváků a tak vynikající kvalitě jako dosud. Nám divákům pak přeji ojedinělé filmové zážitky.

MUDR. PAVEL BÉM
primátor hlavního města Prahy

 

 

ROMAN ONDERKA

VÁŽENÍ A MILÍ FILMOVÍ PŘÍZNIVCI,

dříve než se ponoříte do poutavých příběhů na stříbrném plátně, rád bych vás těmito řádky jménem města Brna osobně pozdravil. Možná víte, že nápad ukázat českých divákům to nejlepší z evropské kinematografie se zrodil už před 16 lety v hlavách hrstky unijních diplomatů. Kdo by tehdy tušil, v jak vyhledávaný filmový svátek se shaha několika nadšenců vyvine. Pro Brno je dnes festival Dny evropského filmu pevnou součástí kulturního kalendáře. Zavedenou značkou, která si v našem otevřeném městě našla velké množství příznivců.

Těším se spolu s vámi, až nás opět pohltí jedinečná atmosféra snímků těch nejlepších evropských režisérů. Letošní 16. festivalový ročník však bude – troufám si říct – ještě o něco víc výjimečný, symbolický. Česká republika totiž dnes plní jeden z nejvýznamnějších úkolů posledních let – předsedá Radě EU. A spolu s tím u nás samozřejmě palčivěji než kdy dřív vyvstávají otázky, kde a jak se vlastně Evropa stýká a naopak rozděluje.

Myslím, že právě evropský film dokáže dobře přiblížit, co máme my Evropané národního a co společného. Dává možnost užít si evropskou rozmanitost i pospolitost a pomáhá pochopit se navzájem. A je také osvědčeným způsobem, jak se pobavit potkat kvalitní umění. Proto se i letos nechte zlákat a přijměte mé srdečné pozvání na 16. Dny evropského filmu.

ROMAN ONDERKA
primátor statutárního města Brna

 

 

MARTIN NOVOTNÝ

VÁŽENÍ PŘÁTELÉ FILMU,

o roce se Vám opět dostává možnosti, jak zhlédnout kvalitní evropskou filmovou tvorbu. Tu představuje v České republice již po šestnácté festival Dnů evropského filmu. Předcházejících patnáct ročníků ukázalo, že podobné akce filmové publikum lákají. Jsem rád, že část hlavního programu se bude odehrávat v Olomouci, která se stala po Praze a Brně třetím městem, kde se přehlídka - výhradně evropských fi lmů – tradičně uskutečňuje.

Velmi si cením práce olomouckých organizátorů z občanského sdružení Pastiche Filmz přiblížit divákům novinky ryze evropského fi lmového umění v hanácké metropoli, která je nejen správním střediskem Olomouckého kraje, ale bezesporu také jeho kulturním centrem. Jsem rád, že se Dny evropského filmu v Olomouci „zabydlely“ a dotváří tak kulturní nabídku v této oblasti. Dovoluji si popřát festivalu mnoho spokojených diváků.

MARTIN NOVOTNÝ
primátor statutárního města Olomouce