Praha 16.-23.4.2009, Brno 24.-30.4.2009, Olomouc 27.-30.4.2009 Přehlídka současných evropských filmů

Odkaz Ester
Kohoutova snídaně
Boogie
Středa, čtvrtek ráno
Mataharis
Za sklem
Občan Havel
Charitonův sbor
Nic než přízraky
Byl jsem tady
Příběhy hraničářského psa
Arabské noci
Ticho před Bachem
Leo
Sběratelka
Herečky
Pátek nebo jiný den
Dobrý den smutku
Luisina zahrada
Ricky rapper
Malá oprava motoru
Poslední maringotka
Bojovnice
Zeď
Vejce
Hanami
Šťastný nový rok
Navždy, nikdy, nikde
Jeden den v PLR
Láska je všechno
Paříž 36
Severní země
32A

Dny evropského filmu

FESTIVAL POŘÁDAJÍ TATO VELVYSLANECTVÍ A KULTURNÍ INSTITUTY:


FRANCOUZSKÝ INSTITUT V PRAZE

Štěpánská 35, P.O. Box 850, 111 21 Praha 1, T: +420 221 401 011,
F: +420 222 230 576, julien.herlory(at)ifp.cz, www.ifp.cz.


GOETHE-INSTITUT PRAG

Masarykovo nábř. 32, 110 00 Praha 1, T: +420 221 962 213,
F: +420 221 962 250, konecna(at)prag.goethe.org, www.goethe.de/prag


ITALSKÝ KULTURNÍ INSTITUT V PRAZE

Šporkova 14, 118 00 Praha 1, T: +420 257 090 681, F: +420 257 531 284
iicpraga(at)esteri.it, www.iicpraga.esteri.it


MAĎARSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO V PRAZE
Rytířská 25-27, 110 00 Praha 1, T: +420 224 211 395, +420 224 210 977,
F: +420 224 213 746, info(at)hunginst.cz


POLSKÝ INSTITUT V PRAZE
Malé náměstí 1, 110 00 Praha 1, T: +420 224 212 274, F: +420 224 223 010
institut(at)polskyinstitut.cz, www.polskyinstitut.cz


PORTUGALSKÉ VELVYSLANECTVÍ V PRAZE
Pevnostní 9, 162 00 Praha 6, T: +420 257 311 230-1, F: +420 257 311 234
embport(at)mbox.vol.cz


RAKOUSKÉ KULTURNÍ FÓRUM V PRAZE
Jungmannovo nám. 18, 110 00 Praha 1, T: +420 221 181 777,
F: +420 224 232 649, prag-kf(at)bmeia.gv.at, www.bmeia.gv.at/pragkf


RUMUNSKÝ KULTURNÍ INSTITUT
Anglická 26, 120 00 Praha 2, T: +420 222 522 865, F: +420 222 522 778
veronicam(at)seznam.cz, vserioja(at)seznam.cz, www.icr.ro, www.rumunskoprovas.cz


SLOVENSKÝ INŠTITÚT V PRAHE
Jilská 450/16, 110 00 Praha 1, T: +420 224 946 535, F: +420 224 949 042
slovensky_institut(at)iol.cz


ŠVÝCARSKÉ VELVYSLANECTVÍ
Pevnostni 7, 162 01 Praha 6, T: +420 220 400 611, F: +420 224 311 312
pra.vertretung(at)eda.admin.ch


VELVYSLANECTVÍ DÁNSKÉHO KRÁLOVSTVÍ
Maltézské nám. 5, 118 01 Praha 1, T: +420 257 531 600, F: +420 257 531 410
prgamb(at)um.dk


VELVYSLANECTVÍ ESTONSKÉ REPUBLIKY
Na Kampě 1, 118 00 Praha 1, T: +420 257 011 180, F: +420 257 011 181
embassy.prague(at)estemb.cz


VELVYSLANECTVÍ FINSKÉ REPUBLIKY

Hellichova 1, 118 00 Praha 1, T: +420 251 177 251, F: +420 251 177 241
sanomat.pra(at)formin.fi


VELVYSLANECTVÍ FRANCOUZSKÉ REPUBLIKY – SERVICE AUDIOVISUEL
Štěpánská 35, P.O. Box 850, 111 21 Praha 1, T: +420 221 401 011, 221 401 028,
F: +420 222 230 579, anna.miteran(at)diplomatie.gouv.fr


VELVYSLANECTVÍ CHORVATSKÉ REPUBLIKY
V Průhledu 9, 162 00 Praha 6, T: +420 233 340 479, F: +420 233 343 464
velrhprag(at)vol.cz


VELVYSLANECTVÍ IRSKA
Tržiště 13, 118 00 Praha 1, T: +420 257 530 061-4, F: +420 257 531 387
pragueembassy(at)dfa.ie


VELVYSLANECTVÍ LITEVSKÉ REPUBLIKY
Pod Klikovkou 1916/2, 150 00 Praha 5, T: +420 257 210 123, F: +420 257 210 124
ambasada-litva(at)iol.cz


VELVYSLANECTVÍ LUCEMBURSKÉHO VELKOVÉVODSTVÍ

Apolinářská 9, 128 00 Praha 2, T: +420 257 181 800, F: +420 257 532 537
Prague.Amb(at)mae.etat.lu, www.ambalux.cz


VELVYSLANECTVÍ NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ
Gotthardská 6/27, 160 00 Praha 6, T: +420 233 015 200, F: +420 233 015 254
PRA-PCZ(at)minbuza.nl, www.netherlandsembassy.cz


VELVYSLANECTVÍ REPUBLIKY SLOVINSKO
Pod Hradbami 15, 160 41 Praha 6, T: +420 233 081 211, F: +420 224 314 106,
vpr(at)gov.si


VELVYSLANECTVÍ ŘECKÉ REPUBLIKY – TISKOVÉ ODDĚLENÍ
Všehrdova 2, 118 00 Praha 1, T: +420 257 310 440-1, F: +420 257 310 811
gr.pressoffice(at)bon.cz


VELVYSLANECTVÍ ŠPANĚLSKA
Badeniho 4, 170 00 Praha 7, T: +420 233 097 211, F: +420 233 340 813
spain-cultura(at)iol.cz


VELVYSLANECTVÍ ŠVÉDSKA
Úvoz 13-Hradčany, P.O.Box 35, 160 12 Praha 612, T: +420 220 313 200,
F: +420 220 313 240, ambassaden.prag(at)foreign.ministry.se, www.swedenabroad.com/praha


VELVYSLANECTVÍ TURECKÉ REPUBLIKY
Na Ořechovce 69, 162 00 Praha 6, T: +420 224 311 402, F: +420 224 311 279,
tr1(at)telecom.cz


ZASTOUPENÍ VALONSKO-BRUSEL
Myslíkova 31, 110 00 Praha 1, T: +420 224 934 574, F: +420 224 934 575,
walbru-prague(at)vol.cz